Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn bổ sung thông tin đăng ký thuế

Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn, mục Dịch vụ công/Bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu để kiểm tra thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế chưa thống nhất, doanh nghiệp thực hiện Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế để cập nhật lại thông tin đăng ký thuế.


Số lượt người xem: 55497Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB