Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục

Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4

B. Trình tự thực hiện

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết):

-          Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

-          Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

Thứ Bảy:

-          Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

       + Nộp hồ sơ tại Quầy lấy số, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

       + Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết):

-          Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

-          Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn quy định về người nộp hồ sơ và người nhận kết quả)

C. Cách thức thực hiện

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

   + Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.

   + Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn quy định về người nộp hồ sơ và người nhận kết quả)

D. Thành phần, số lượng hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1- Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);

2- Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo);

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh (đối với doanh nghiệp khắc con dấu chi nhánh tại cơ quan công an);

4- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)

5- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)

6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

E. Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

G. Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp tư nhân

H. Cơ quan thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

I. Kết quả thực hiện

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

K. Lệ phí

 0 đồng

L. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

M. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chi nhánh được chấm dứt hoạt động khi: hồ sơ chấm dứt hoạt động hợp lệ theo quy định của pháp luật;

 

N. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

 
- Hết -
 

 Số lượt người xem: 2487Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB