Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2023

 

          1. Tình hình chung

          Trong tháng 02 năm 2023:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.063 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký mới là 48.650 tỷ đồng.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 531 doanh nghiệp.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 1.209 doanh nghiệp.

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 308 doanh nghiệp.

 

          2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

          - Theo loại hình:


        - Theo lĩnh vực, ngành nghề:


 


Số lượt người xem: 307Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB