Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2023

          1. Tình hình chung

          Trong tháng 01 năm 2023:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.727 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký mới là 19.805 tỷ đồng.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 3.395 doanh nghiệp.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 10.415 doanh nghiệp.

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 353 doanh nghiệp.

          2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

          - Theo loại hình:

        - Theo lĩnh vực, ngành nghề:

 


Số lượt người xem: 362Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB