Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2022

          1. Tình hình chung

          Trong tháng 12 năm 2022:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.406 doanh nghiệp, tăng 5,06% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký mới là 42.143 tỷ đồng.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 938 doanh nghiệp.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 1.249 doanh nghiệp.

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 402 doanh nghiệp.

          2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

          - Theo loại hình:

          - Theo lĩnh vực, ngành nghề:

 


Số lượt người xem: 172Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB