Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2022

 

          1. Tình hình chung

          Trong tháng 10 năm 2022:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.049 doanh nghiệp, tăng 59,03% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 30.464 tỷ đồng, tăng 7,99% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 760 doanh nghiệp.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 1.189 doanh nghiệp.

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 380 doanh nghiệp.

 

          2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

          - Theo loại hình:


        - Theo lĩnh vực, ngành nghề:


 


Số lượt người xem: 317Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB