Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2022

           1. Tình hình chung

 

          Trong tháng 8 năm 2022:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.004 doanh nghiệp, tăng 593,93% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 34.962 tỷ đồng, tăng 207,72% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 632 doanh nghiệp, giảm 21,69% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 1.091 doanh nghiệp, tăng 56,75% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 423 doanh nghiệp.

             2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

 

          - Theo loại hình:


  

          - Theo lĩnh vực, ngành nghề:

 


Số lượt người xem: 305Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB