Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2022

 

 

 

          1. Tình hình chung

 

          Trong tháng 7 năm 2022:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.806 doanh nghiệp, tăng 121,67% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 48.243 tỷ đồng, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 987 doanh nghiệp, giảm 2,85% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 1.644 doanh nghiệp, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 426 doanh nghiệp, tăng 117,35% so với cùng kỳ năm 2021.

 

          2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

 

          - Theo loại hình:

 

         - Theo lĩnh vực, ngành nghề:

 


Số lượt người xem: 290Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB