Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

 

          1. Tình hình chung

          Trong 6 tháng đầu năm 2022:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 22.753 doanh nghiệp, tăng 15,02% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 273.884 tỷ đồng, giảm 18,09% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 9.527 doanh nghiệp, tăng 25,11% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 15.122 doanh nghiệp, tăng 45,15% so với cùng kỳ năm 2021.

 

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 2.227 doanh nghiệp, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021.

 

          2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

          - Theo loại hình:


         - Theo quy mô vốn:


          - Theo lĩnh vực, ngành nghề:


 

 


Số lượt người xem: 253Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB