Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2022

 

          1. Tình hình chung

          Trong tháng 6 năm 2022:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.078 doanh nghiệp, tăng 34,59% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 36.033 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 892 doanh nghiệp, tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 1.413 doanh nghiệp, tăng 25,04% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 447 doanh nghiệp, tăng 1,13% so với cùng kỳ năm 2021.

 

          2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

 

          - Theo loại hình:

 

 

           - Theo lĩnh vực, ngành nghề:

 

 

 Số lượt người xem: 42Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB