Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2022

 

          1. Tình hình chung

          Trong tháng 5 năm 2022:

          - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.850 doanh nghiệp, giảm 2,16% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 33.960 tỷ đồng, giảm 46,93% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 1.008 doanh nghiệp, giảm 0,98% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 1.453 doanh nghiệp, tăng 21,59% so với cùng kỳ năm 2021.

          - Số doanh nghiệp đã giải thể là 391 doanh nghiệp, giảm 7,57% so với cùng kỳ năm 2021.

           2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề

          - Theo loại hình:

 

 

 

       - Theo lĩnh vực, ngành nghề:

 

 

 

 

 

 

 

 Số lượt người xem: 220Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB