Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp Quý I năm 2022

1. Doanh nghiệp thành lập mới

Tình hình đăng ký doanh nghiệp Quý I năm 2022 trên địa bàn Thành phố nổi bật với con số 10.898 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 25,21% so với cùng kỳ năm 2021. Số vốn đăng ký mới trong Quý I năm 2022 đạt 168.628 tỷ đồng, giảm 6,44% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong Quý I năm 2022, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 162.983 tỷ đồng, tăng 23,51% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký tăng thêm trong Quý I năm 2022 là 331.611 tỷ đồng, tăng 6,22% so với cùng kỳ năm 2021.
- Phân theo loại hình hoạt động:
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong Quý I năm 2022 cho thấy: loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có 7.069 doanh nghiệp (chiếm 64,87%); loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có 2.401 doanh nghiệp (chiếm 22,03%); loại hình công ty cổ phần có 1.323 doanh nghiệp (chiếm 12,14%); loại hình doanh nghiệp tư nhân có 104 doanh nghiệp (chiếm 0,95%) và loại hình công ty hợp danh có 01 doanh nghiệp (chiếm 0,01%).
- Phân theo lĩnh vực hoạt động:
Có 13/17 ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2021: Khai khoáng (tăng 100%); Vận tải kho bãi (tăng 46,81%); Kinh doanh bất động sản (tăng 43,69%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 33,52%); Thông tin và truyền thông (tăng 32,21%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 29,62%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 26,51%);...
Có 04/17 ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2021: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 18,18%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 15,29%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (giảm 5,97%); Giáo dục và đào tạo (giảm 2,56%).
Các ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chiếm tỷ lệ lớn nhất, gồm: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 4.240 doanh nghiệp (chiếm 38,91%); Công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.187 doanh nghiệp (chiếm 10,89%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 1.000 doanh nghiệp (chiếm 9,18%); Xây dựng có 995 doanh nghiệp (chiếm 9,13%);  Kinh doanh bất động sản có 786 doanh nghiệp (chiếm 7,21%); Vận tải kho bãi có 552 doanh nghiệp (chiếm 5,07%).


2. Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong Quý I năm 2022 là 6.528 doanh nghiệp, tăng 36,68% so với cùng kỳ năm 2021.
Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong Quý I năm 2022 là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 39,1%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 10,7%); Xây dựng (chiếm 10,59%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 9,12%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,68%).


3. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong Quý I năm 2022 là 10.661 doanh nghiệp, tăng 56,16% so với cùng kỳ năm 2021.
Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhiều nhất trong Quý I năm 2022 là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 38,8%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 10,58%); Xây dựng (chiếm 10,45%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 10,07%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,66%).


4. Doanh nghiệp đã giải thể
Số doanh nghiệp đã giải thể trong Quý I năm 2022 là 1.087 doanh nghiệp, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp đã giải thể nhiều nhất trong Quý I năm 2022 là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 41,18%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 9,23%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 8,4%); Kinh doanh bất động sản (chiếm 6,83%); Xây dựng (chiếm 5,17%).


Số lượt người xem: 155Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB