Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2022

1. Tình hình chung
    Trong tháng 02 năm 2022:
    - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.513 doanh nghiệp, tăng 37,77% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 76.499 tỷ đồng, tăng 22,73% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 621 doanh nghiệp, tăng 58,42% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 732 doanh nghiệp, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2021.
    - Số doanh nghiệp đã giải thể là 281 doanh nghiệp, giảm 32,45% so với cùng kỳ năm 2021.
    2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình và lĩnh vực, ngành nghề
    - Theo loại hình:

    - Theo lĩnh vực, ngành nghề:


Số lượt người xem: 88Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB