Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGƯNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN
A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4; ...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4; 2...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TRƯỚC THỜI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN/CHI NHÁNH - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
  A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4; 2. Doanh nghiệp, chi nhánh của Doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh d...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4; ...
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TRÊN CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN
A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ, sử dụng ghim kẹp; in hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4; ...
LIÊN KẾT WEB