Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Một số điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp
  Hiện nay, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được nhiều đơn, thư, kiến nghị, khiếu nại... của một số tổ chức, cá nhân đề nghị xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, với một số lý do như:   -  Tranh chấp nội bộ công ty liên quan đến: quyền điều hành, quản lý công ty, sử dụng con dấu, phân chia lợi nhuận, chiếm đoạt tài sản, giả mạo hồ sơ, chữ ký, thành viên/ch...
Quy trình thủ tục xây dựng mới Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm
Một số việc phải thực hiện sau đăng ký doanh nghiệp
  Một số việc phải thực hiện ngay sau khi đăng ký doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế tại các quận huyện theo thông tin trên website http://www.gdt.gov.vn, mục tra cứu thông tin người nộp thuế. 2. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, ...
Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Theo Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập; c) Doanh n...
Nghĩa vụ của doanh nghiệp
  Nghĩa vụ của doanh nghiệp (Theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014) 1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo qu...
LIÊN KẾT WEB