Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo về đăng ký kinh doanh ngành "Sản xuất, bán buôn, bán lẻ hóa chất, phân bón"
Thông báo đính kèm
Hướng dẫn cách ghi ngành nghề trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
  Ghi ngành, nghề kinh doanh 1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo ...
LIÊN KẾT WEB