Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hướng dẫn cách đặt tên cho Doanh nghiệp
I. Quy định về tên doanh nghiệp 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây (Loại hình doanh nghiệp + tên riêng): a) Loại hình doanh nghiệp. + Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; + Được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; + Được viết l...
Hướng dẫn cách đặt tên cho Chi nhánh - Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh
Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh 1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. 2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện. ...
LIÊN KẾT WEB