Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký thành lập doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Đăng ký thành lập công ty cổ phần Đăng ký thành lập công ty hợp danh   ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH VĂN PHÒNG...
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đăng ký thay đổi VỐN trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đăng ký thay đổi THÀNH VIÊN công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh ngh...
Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
1. CHIA DOANH NGHIỆP . Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên . Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên . Chia doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần   2. TÁCH DOANH NGHIỆP . Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên . Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên . Tách doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần   3. HỢP NHẤT DOANH NGH...
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
. Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần . Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên . Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên . Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH . Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên và ngược lại  
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn, chọn mục đăng ký qua mạng   1. TẠM NGỪNG KINH DOANH . Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân . Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm ...
LIÊN KẾT WEB