Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn, chọn mục đăng ký qua mạng   1. TẠM NGỪNG KINH DOANH . Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân . Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm ...
Giải thể doanh nghiệp
Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn, chọn mục đăng ký qua mạng   1. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP . Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân . Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm ...
Thông báo mẫu con dấu
Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn, chọn mục đăng ký qua mạng     A. Thành phần, số lượng hồ sơ ...
Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng
Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn, chọn mục đăng ký qua mạng   A. Thành phần, số lượng hồ sơ ...
Công bố thông tin doanh nghiệp
    A. Thành phần, số lượng   hồ sơ   A. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Tờ khai thông tin người nộp...
LIÊN KẾT WEB