Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Sau khi được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để làm doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì liên hệ trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại: 3932.6903-3932.0122, website: www.dost.hoch...
Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Văn bản đính kèm
Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp
File Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đính kèm
Một số điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp
  Hiện nay, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được nhiều đơn, thư, kiến nghị, khiếu nại... của một số tổ chức, cá nhân đề nghị xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, với một số lý do như:   -  Tranh chấp nội bộ công ty liên quan đến: quyền điều hành, quản lý công ty, sử dụng con dấu, phân chia lợi nhuận, chiếm đoạt tài sản, giả mạo hồ sơ, chữ ký, thành viên/ch...
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Quyết định đính kèm File 01 File 02 File 03 Danh sách các mã ngành cấp 4 có thay đổi, thêm mới    

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB