Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2022
          1. Tình hình chung           Trong tháng 12 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.406 doanh nghiệp, tăng 5,06% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký mới là 42.143 tỷ đồng.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 938 doanh nghiệp.           - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.249 doanh nghiệp.           - ...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2022
         1. Tình hình chung           Trong tháng 11 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.816 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký mới là 26.736 tỷ đồng.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 748 doanh nghiệp.           - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1.279 doanh nghiệp.           - Số...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2022
            1. Tình hình chung           Trong tháng 10 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.049 doanh nghiệp, tăng 59,03% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 30.464 tỷ đồng, tăng 7,99% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 760 doanh nghiệp.           - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2022
            1. Tình hình chung           Trong tháng 9 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.727 doanh nghiệp, tăng 431,67% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 28.198 tỷ đồng, tăng 90,25% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 496 doanh nghiệp.           - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doan...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2022
           1. Tình hình chung             Trong tháng 8 năm 2022:           - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.004 doanh nghiệp, tăng 593,93% so với cùng kỳ năm 2021 với số vốn đăng ký là 34.962 tỷ đồng, tăng 207,72% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 632 doanh nghiệp, giảm 21,69% so với cùng kỳ năm 2021.           - Số doanh n...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB