Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo về việc áp dụng Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ) có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018. Căn cứ quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp; Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg nêu trên và văn bản ...
Những mẫu cam kết cần bổ sung sau ngành nghề đăng ký kinh doanh
Khi đăng ký kinh doanh những mã ngành sau doanh nghiệp cần lưu ý bổ sung câu cam kết sau các mã ngành này như sau:   Mã ngành   Tên ngành Câu ràng Ghi chú ...
PHIẾU ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU VÀ CÔNG BỐ MẪU CON DẤU
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Từ ngày 14/11/2017, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ làm con dấu và công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp đăng ký làm co...
PHIẾU ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU VÀ CÔNG BỐ MẪU CON DẤU
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Từ ngày 14/11/2017, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ làm con dấu và công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp đăng ký làm co...
Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
Chi tiết theo mục IV. Danh mục A - Quyết định số 611/QĐ-UBND. File đính kèm.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB