Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đầu tư

Danh sách các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư theo hình thức đối tác công tư đang có hiệu lực thi hành

- Danh sách các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư theo hình thức đối tác công tư đang có hiệu lực thi hành:

 

Số văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP

(thay thế NĐ 15)

04/5/2018

Chính phủ

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP

15/8/2019

Chính phủ

Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT

Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT

28/12/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ

Thông tư số 88/2018/TT-BTC

28/9/2018

Bộ Tài chính

Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Nghị địnhsố 25/2020/NĐ-CP

28/02/2020

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Công văn  số 3178/UBND-DA

02/8/2019

Ủy ban nhân dân thành phố

Về ủy quyền một số thủ tục đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)

 

- Ngoài ra, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV ngày 18/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 (dự thảo đính kèm).Số lượt người xem: 1645Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB