Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Danh mục dự án

Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP

+ Danh mục dự án PPP đang thực hiện (Phụ lục 1);

+ Danh mục dự án PPP đang mời gọi đầu tư (Phụ lục 2).


Số lượt người xem: 5336Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB