Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

HỒ SƠ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CÔNG TƯ – PPP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
File Hồ sơ, quy trình, thủ tục đầu tư đính kèm Phụ lục 01 - HUONG DAN NGHI DINH 15 Phụ lục 02 - QUY TRÌNH PPP Phụ lục 03 - MẪU HỒ SƠ Phụ lục 04 - MẪU HỢP ĐỒNG
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ SẮP SẬP, NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ (PPP)
File Sơ đồ quy trình đính kèm.
QUY TRÌNH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
  File Quy trình đính kèm
Quy trình đầu tư
Quy trình đầu tư
LIÊN KẾT WEB