Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đầu tư BOT, BT, BTO, PPP > Categories

October 10
HỒ SƠ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CÔNG TƯ – PPP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
September 12
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ SẮP SẬP, NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ (PPP)
September 12
QUY TRÌNH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
November 09
Quy trình đầu tư