Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Số lượt người xem: 744Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB