Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
File Chỉ thị đính kèm
Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 của Quốc hội (hết hiệu lực)
Văn bản đính kèm
Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Luật Nhà ở số 56/2005/QH11.
Luật Đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)
Luật Đấu thầu (Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB