Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư > Categories

Category : Quy trình lựa chọn NĐT thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất

June 03
Quy trình các bước tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có nhiều chức năng có sử dụng đất tại Sở Kế hoạch và Đầu tư