Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

1. Về cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản các thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng triển khai việc kinh doanh có đủ cơ sở pháp lý.


Ủy ban nhân dân Thành phố đã đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010; Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 về kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010; Nghị Quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;…thông qua các chương trình cụ thể như:


- Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VIII về Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí (giai đoạn 2006-2010).
- Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 về ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động cải cách hành chính và chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí (giai đoạn 2006-2010).
 


Số lượt người xem: 2113Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB