Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

2. Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh, tăng cường bảo vệ môi trường

Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh, tăng cường bảo vệ môi trường thông qua việc lập và công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tạo điều kiện để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô hợp lý và giá thuê đất phù hợp với khả năng của DNNVV; hỗ trợ DNNVV triển khai các chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường:


- Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các quận/ huyện đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn các quận huyện và công bố công khai .
- Trong chỉ đạo điều hành và quản lý Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các quận/ huyện triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
- Ủy ban nhân dân Thành phố đã tập trung rà soát lại và xây dựng quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 có tầm nhìn đến năm 2025.
 


Số lượt người xem: 3010Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB