Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

3. Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực hiện Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng và đổi mới công nghệ, thiết bị, ngày 08 tháng 3 năm 2006, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV ở thành phố Hồ Chí Minh với thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày có Quyết định thành lập, với mức vốn điều lệ được cấp ban đầu là 46,13 tỷ đồng bao gồm vốn Ngân sách của thành phố là 41,83 đồng (chiếm 90,68 % vốn điều lệ) và vốn góp của 6 tổ chức tín dụng là 4,3 tỷ đồng (chiếm 9,32 % vốn điều lệ). Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Quỹ, đến cuối tháng 02 năm 2009 Uỷ ban nhân dân Thành phố đã cấp vốn bổ sung 148,407 tỷ đồng để tăng vốn Điều lệ của Quỹ lên thành 194,537 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 97,79 % vốn Điều lệ của Quỹ.


Số dư bảo lãnh tính đến 31/12/2011 là 338,88 tỷ đồng, tăng 2,08% so với thời điểm cuối năm 2010 và đạt bội số 1,73 lần so với vốn điều lệ, với số dư bảo lãnh này giúp các doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay với tổng hạn mức tín dụng là 464,614 tỷ đồng.


Tổng số doanh nghiệp đến thời điểm 31/03/2012 còn đang được bảo lãnh tại Quỹ là 31 doanh nghiệp với số hợp đồng bảo lãnh còn hiệu lực là 39 hợp đồng.


Quỹ Bảo lãnh tín dụng mở rộng quan hệ với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm phối hợp thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng và cho vay. Tính đến nay, Quỹ đã phối hợp cho việc cho vay và bảo lãnh tín dụng với 17 chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Quỹ Bảo lãnh tín dụng đã tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp theo hướng trợ giúp phát triển DNNVV trong công tác lập dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, tư vấn tài chính kế toán giúp doanh nghiệp lành mạnh tình hình tài chính khi doanh nghiệp có nhu cầu .


Tình hình kinh tế năm 2012 còn diễn biến phức tạp, tình hình tín dụng và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại luôn ở mức cao, doanh nghiệp buộc phải giảm hoạt động kinh doanh vì khó tìm kiếm được lợi nhuận từ vốn vay lãi suất cao, ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động và doanh số bảo lãnh tín dụng của Quỹ. Nguyên nhân chủ yếu là :


- Giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng, nguồn tín dụng cho sản xuất chưa được khơi thông, giá cả hàng hóa tiêu dùng tuy mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn đứng ở mức cao, hàng tồn kho nhiều, sức mua chung của xã hội giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kém hiệu quả .
- Lãi suất cho vay của các ngân hàng trong quý 1/2012 mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn cao cùng với nhiều yếu tố làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh nên nhiều doanh nghiệp đã hạn chế vay vốn tín dụng .
- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận các nguồn vốn vay do không đủ điều kiện như tài sản thế chấp; dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh không chứng minh được tính khả thi; tình hình tài chính thiếu minh bạch và số liệu không đáng tin cậy…
- Một số ngân hàng thương mại đã có phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn đúng theo hạn mức tín dụng được cấp cho doanh nghiệp, cũng như chưa đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn vay, nên việc phối hợp này trong năm qua không thể tăng thêm doanh số bảo lãnh tín dụng;
- Nhiều chi nhánh ngân hàng thương mại chưa nắm rõ hoạt động bảo lãnh tín dụng của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, việc mở rộng thêm các doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh tín dụng gặp nhiều khó khăn;

 

Ngoài những yếu tố tác động tích cực như chủ trương, chính sách của Nhà nước, sự quan tâm của UBND TP.HCM; tính chủ động trong hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng; sự hợp tác giữa Quỹ bảo lãnh tín dụng với các tổ chức tín dụng trên địa bàn…việc gia tăng doanh số và số dư bảo lãnh tín dụng bị tác động và hạn chế bởi nhiều yếu tố như phân tích nêu trên, nên Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM đã gặp không ít khó khăn trong triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2012.
- Tham khảo thông tin Quỹ Bảo lãnh tín dụng thành phố Hồ Chí Minh tại trang web http://www.hcgf.com.vn - Địa chỉ: 33 Pasteur, quận 1 – Tel: 38.213.982.
 


Số lượt người xem: 5672Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB