Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

4. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực

Hiện nay có 4 đơn vị gồm: Hiệp hội doanh nghiệp thành phố (http://www.huba.org.vn), Viện Nghiên cứu phát triển thành phố (http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (www.itpc.hochiminhcity.gov.vn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam-Chi nhánh TPHCM (www.vcci-hcm.org) đang tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhiều chuyên đề cho DNNVV. Nội dung chủ yếu là tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, quản trị viên về tài sản trí tuệ, tiết kiệm năng lượng, chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao thiết bị mới…v.v.; bồi dưỡng cho doanh nghiệp về hội nhập kinh tế với các kiến thức về thị trường AFTA, WTO. Năm 2011, thành phố đã tổ chức được gần 900 lớp đào tạo với số học viên tham gia là 30.748 người. Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo theo Thông tư số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2011 Bộ Tài chính, Bộ KHĐT hướng dẫn trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV.


Số lượt người xem: 1289Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB