Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

8. Triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố, trong đó có các chương trình nhánh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu… nhằm khuyến khích DN có định hướng đầu tư, kinh doanh phù hợp quy hoạch phát triển ngành tại địa phương. Trong mỗi chương trình nhánh đã có sự phân công trách nhiệm rõ ràng nhằm xây dựng hệ thống giải pháp, mục tiêu và tạo ra cơ cấu mới hướng cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh phù hợp điều kiện thực tế và có hiệu quả cao. Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố đã góp phần tích cực, quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Năm 2011, kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng phù hợp trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn đạt 503.227 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 10,3% so năm 2010. Cơ cấu đóng góp của các thành phần kinh tế trong GDP cũng có sự chuyển dịch mạnh theo hướng có sự đóng góp ngày càng tăng của thành phần kinh tế ngoài nhà nước từ 49,5% năm 2010 lên 51,4% năm 2011; thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 23,2% năm 2010 lên 23,8%; trong khi tỷ trọng trong GDP của thành phần kinh tế nhà nước giảm từ 27,3% năm 2010 xuống còn 24,8% năm 2011, chỉ còn nắm giữ chi phối ở những ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Điều này phù hợp với chủ trương, định hướng của thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển thành phần kinh tế tư nhân, phát huy tiềm năng và nguồn vốn trong dân, tăng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế thành phố.


Số lượt người xem: 524Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB