Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

9. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

UBND thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 05/3/2012 ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2012-2015. Trong đó UBND thành phố phân công các sở / ngành, quận / huyện tổ chức nhiều hình thức hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhiều thông tin về pháp lý, các quy định của luật pháp có liên quan đến doanh nghiệp và hướng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng pháp luật. Chương trình đang được triển khai đến các sở/ ngành và quận/ huyện.


Số lượt người xem: 2750Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB