Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

10. Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Tp. Hồ Chí Minh

Để khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các ngành nghề ưu tiên phát triển đầu tư của thành phố chủ yếu là y tế, giáo dục – đào tạo, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia vào chương trình xã hội hóa các dịch vụ công, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình kích cầu thông qua đầu tư nhằm hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi vay vốn để các chủ đầu tư thực hiện dự án (Thành phố đã ban hành các Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 9/9/2001; Quyết định số 87/2003/QĐ-UB ngày 20/5/2003; Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh). Trong chính sách hiện hành là hỗ trợ 50% và 100% lãi vay cho dự án của doanh nghiệp tùy theo lĩnh vực đầu tư. Dự kiến sẽ bù lãi vay cho tổng số vốn vay là 8.000 tỷ đồng, tối đa 100 tỷ đồng/1 dự án và thời gian bù lãi vay không quá 7 năm.
 

Tính đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hỗ trợ lãi vay cho 137 dự án với tổng số vốn đầu tư là 12.379 tỷ đồng. Số vốn được bù lãi vay là 5.995,04 tỷ đồng.
 


Số lượt người xem: 1398Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB