Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

11. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 42/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 42/2012/TT-BTC, ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Cục Thuế thành phố đã quan tâm chỉ đạo trong ngành kịp thời áp dụng chính sách giãn thuế nhằm giảm bớt khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.


Số lượt người xem: 403Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB