Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

12. Thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến

Thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các DNNVV, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật; khuyến khích việc hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau; phát triển có hiệu quả các chương trình nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn; khuyến khích DNNVV tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng.


Ủy ban nhân dân Thành phố đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các DNNVV, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất-chất lượng và hội nhập; Chương trình tư vấn khoa học công nghệ nghiên cứu, triển khai,… với nhiều nội dung hỗ trợ về khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện gồm :


- Chương trình thiết kế, chế tạo thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến với chi phí thấp thay thế nhập khẩu.
- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng, năng suất và kỹ thuật.
- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Sở hữu trí tuệ.
- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao thiết bị mới.
- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố (bắt đầu hoạt động năm 2008).
- Tổ chức Chương trình vườn ươm doanh nghiệp công nghệ với các hoạt động hỗ trợ điều kiện vật chất và phương tiện làm việc cho các doanh nghiệp mới thành lập, cho các nhà nghiên cứu thương mại hóa các sản phẩm khoa học, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Thành phố đang triển khai các bước thử nghiệm vườn ươm doanh nghiệp tại Công viên Phần mềm Quang Trung (Quận 12) và Khu Công nghệ cao (Quận 9).


Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố đang triển khai đầu tư xây dựng công trình phòng thí nghiệm phân tích chất lượng cao, làm cơ sở kiểm định chất lượng hàng hoá trình độ cao ngang tầm quốc tế; phối hợp cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện dự án đầu tư phát triển Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam để hỗ trợ về thông tin cho các doanh nghiệp.
Ngoài ra, thành phố đã thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ với số vốn ban đầu là 50 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.
 


Số lượt người xem: 657Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB