Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chương trình hỗ trợ

13. Hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh, thành phố trong cả nước

Hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp cơ hội đầu tư, thu mua nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, hợp tác trao đổi về công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực .v.v... Đến cuối năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có các nội dung về tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành phố cũng như doanh nghiệp ở các địa phương ký kết những điều kiện thuận lợi về đầu tư, quan hệ đối tác, chuyển giao kỹ thuật công nghệ …nhằm phát triển kinh doanh có hiệu quả. Có khoảng 500 doanh nghiệp của thành phố đã ký kết hợp tác với doanh nghiệp và cơ quan chức năng địa phương để triển khai 548 dự án đầu tư/ chương trình kinh doanh với tổng giá trị ước khoảng 116.723 tỷ đồng trong những năm vừa qua.


Số lượt người xem: 479Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB