Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
File đính kèm
2. Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh, tăng cường bảo vệ môi trường
Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh, tăng cường bảo vệ môi trường thông qua việc lập và công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tạo điều kiện để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô hợp lý và giá thuê đất phù hợp với khả năng của DNNVV; hỗ trợ DNNVV triển khai các chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường: - Ủy ban nhân ...
1. Về cải cách thủ tục hành chính
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản các thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng triển khai việc kinh doanh có đủ cơ sở pháp lý. Ủy ban nhân dân Thành phố đã đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-20...
5. Hỗ trợ đẩy mạnh xúc tiến thương mại
Hỗ trợ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường trong và ngoài nước. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố đã chi ngân sách khoảng 15 tỷ đồng cho công tác xúc tiến thương mại, đồng thời giao cho Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố (ITPC) và Sở Công thương tổ chức các đoàn đi khảo sá...
4. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực
Hiện nay có 4 đơn vị gồm: Hiệp hội doanh nghiệp thành phố (http://www.huba.org.vn), Viện Nghiên cứu phát triển thành phố (http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (www.itpc.hochiminhcity.gov.vn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam-Chi nhánh TPHCM (www.vcci-hcm.org) đang tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nhiều chuyên đề cho DNNVV. Nội dung chủ yếu là tập huấ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB