Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Vùng kinh tế

Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế Đông Nam Bộ

1. Các văn bản Nhà nước về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế Đông Nam Bộ
Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 

2. Số liệu tổng quan và kết quả
- Tính đến 2010: tỷ lệ đô thị hóa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt 50% (cả nước là 30,5%), trong đó Thành phố là địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất: 83,3%; dân số dô thị vùng luôn chiếm 33-34% tổng dân số đô thị cả nước, số người trong độ tuổi lao động của vùng khoảng 12,1 triệu chiếm 69% dân số vùng (trong đó quy mô lao đông 9,9 triệu người với hơn 9,5 triệu người làm trong các ngành kinh tế quốc dân.
- Vùng có 89 trường đại học và cao đẳng, gần 65 trường trung cấp chuyên nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 đạt 48%.
- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) giai đoạn 2006-2010 là 11%, cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình cả nước cùng giai đoạn là 7%. Tăng trưởng GDP của vùng phụ thuộc chủ yếu vào hai khu vực công nghiệp- xây dựng và dịch vụ, nơi tạo ra khoảng 95% tăng trưởng cả vùng trong giai đoạn 2006-2010. Năm 2010 tỷ lệ đóng góp của Thành phố vào gia tăng GDP của vùng là 49,3%. GDP/người- vùng đạt 48, 6 triệu đồng, Thành phố gấp mức trung bình chung của vùng 1,2 lần.
- Năm 2010, tỷ trọng nhóm ngành trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế là: nông- lâm- thủy sản giảm còn 8,1%, công nghiệp- xây dựng giảm còn 51,5%, dịch vụ tăng lên 40,4%.


Số lượt người xem: 5158Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB