Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành trên cả nước tính từ năm 2000 đến năm 2017
Bảng biểu đính kèm
Chương trình hợp tác với các tỉnh
Tính từ tháng 02 năm 2001 đến 2009, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội với 34 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, khu vực miền Bắc (2 tỉnh), khu vực miền Trung (10 tỉnh), khu vực Tây nguyên (5 tỉnh) và miền Nam (17 tỉnh).   Số TT Các tỉnh có ký hợp tác k...
LIÊN KẾT WEB