Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế Đông Nam Bộ
1. Các văn bản Nhà nước về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế Đông Nam Bộ Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh...
Thành phố trong liên kết với 13 tỉnh/thành của vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long
1. Số liệu tổng quan - Đồng bằng Sông Cửu Long bao gồm 13 đơn vị hành chính trực thuộc trung ương là: tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bến Tre, tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ - Đồng bằng Sông Cửu Long là 1 trong 7 vùng kinh tế của Việt Nam, thế mạnh của vùng là sản x...
LIÊN KẾT WEB