Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tình hình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành trên cả nước tính từ năm 2000 đến năm 2017
Bảng biểu đính kèm
Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế Đông Nam Bộ
1. Các văn bản Nhà nước về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế Đông Nam Bộ Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh...
Thành phố trong liên kết với 13 tỉnh/thành của vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long
1. Số liệu tổng quan - Đồng bằng Sông Cửu Long bao gồm 13 đơn vị hành chính trực thuộc trung ương là: tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bến Tre, tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ - Đồng bằng Sông Cửu Long là 1 trong 7 vùng kinh tế của Việt Nam, thế mạnh của vùng là sản x...
Chương trình hợp tác với các nước
Các văn bản Nhà nước về hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế Luật Đầu tư nước ngoài và các hiệp định của Chính phủ trong: hợp tác kinh tế , văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ với các nước ASIA; thương mại WTO hội nhập kinh tế WTO. Kết quả - Về thu hút đầu tư nước ngoài:        + Kể từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài từ năm 1988 đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...
Chương trình hợp tác với các tỉnh
Tính từ tháng 02 năm 2001 đến 2009, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội với 34 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, khu vực miền Bắc (2 tỉnh), khu vực miền Trung (10 tỉnh), khu vực Tây nguyên (5 tỉnh) và miền Nam (17 tỉnh).   Số TT Các tỉnh có ký hợp tác k...

    TIN ĐÃ ĐƯA

      Xem tiếp
      LIÊN KẾT WEB