Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Các chương trình khác

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2011 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011
của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Mục tiêu chung:
Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho những ngành, lĩnh vực có vai trò quyết định, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố; đặc biệt tập trung nguồn nhân lực cho ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, bảo đảm nhu cầu chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động.

 

Mục tiêu cụ thể:
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, trong giai đoạn 2011 - 2015, cần tập trung thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 6 chương trình sau:
1. Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng;
2. Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề;
3. Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân;
4. Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao;
5. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế;
6. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị.

 

Văn bản đính kèm
 


Số lượt người xem: 9044Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB