Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập

Góp ý hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Ban Thương vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016

Thư mời họp (File đính kèm)

Nghị quyết 05/NQ-TW (File đính kèm)

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố (File đính kèm)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy (File đính kèm)

Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể (File đính kèm)

Bảng so sánh nội dung Nghị quyết 05 (File đính kèm)


Số lượt người xem: 797Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB