Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập

Góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động. (File đính kèm)

Dự thảo Kế hoạch triển khai. (File đính kèm)

Phụ lục nhiệm vụ và nội dung công việc chủ yếu. (File đính kèm)


Số lượt người xem: 949Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB