Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/09/2013 của UBND TP. HCM (Hết hiệu lực)

Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phô về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố

Số lượt người xem: 1930Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB