Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc công nghệ cao, thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa và thể thao, hạ tầng, môi trường, và các dự án khác
Quyết định 1235 đính kèm. Mẫu đăng ký tham gia chương trình kích cầu.
Đăng ký tham gia chương trình kích cầu
Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố gồm 05 bộ (gồm 01 bản chính và 04 bản sao), thành phần hồ sơ bao gồm: a) Văn bản đăng ký tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố (Theo mẫu). b) Dự án đầu tư được lập theo quy định hiện hành, trong đó đảm bảo các nội dung chủ yếu (nội dung đính kèm) c) Văn bản chấp th...
LIÊN KẾT WEB