Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc công nghệ cao, thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa và thể thao, hạ tầng, môi trường, và các dự án khác
Quyết định 1235 đính kèm. Mẫu đăng ký tham gia chương trình kích cầu.
Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP.HCM
Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh Văn bản đính kèm
Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND TP.HCM
Về thành lập Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Văn bản đính kèm
Quyết định 5314/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND TP. HCM
Về phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố. Văn bản đính kèm
Quyết định 4843/QĐ-UBND ngày 30/09/2015 của UBND TP. HCM
Quyết định 4843/QĐ-UBND ngày 30/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố. Văn bản đính kèm

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB