Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo QĐ số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006.

File đính kèm


Số lượt người xem: 5692Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB