Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

  

Hướng dẫn thủ tục qua điện thoại:
    Đăng ký kinh doanh: (84.8)38293179
    Đăng ký đầu tư:         (84.8)38227495

Hướng dẫn thủ tục qua email:
     skhdt@tphcm.gov.vn

LIÊN KẾT WEB